CAPEX-inkoop

CAPEX-inkoop is een vak apart. Het proces van het aanschaffen van investeringsgoederen, wordt vaak niet optimaal benaderd.

Tendria kan u ondersteunen bij het op een vakkundige, systematisch manier omgaan met capital expenditures/ kapitaaluitgaven, wat essentieel is om de juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen en deze ook succesvol te implementeren. Dit doen wij door combinate van onze specialisatie op het gebied van inkoop en projectmanagement, aangevuld met specifieke branche- en productkennis.

 

Artikel in DEAL!

Oscar Gersjes en Marijke Tollenaar schreven een artikel over CAPEX-inkoop in Deal!, het inkoopvakblad van NEVI. Onderstaand vindt u dit artikel.

Aan de hand van 2 voorbeeldcases wordt aangetoond dat tijdige en passende betrokkenheid van een divers projectteam essentieel is voor het succes van capex-inkooptrajecten. Het inschakelen van experts kan leiden tot betere investeringscriteria, soepelere goedkeuringsprocessen en een optimale betrokkenheid van belanghebbenden. Een holistische benadering van capex-inkoop, waarbij alle aspecten van de organisatie betrokken worden, kan leiden tot een beter rendement op investeringen.

Het belang van een duizendpoot in teamverband voor capex-projecten wordt benadrukt, waarbij de juiste teamvorming en samenwerking met leveranciers cruciaal zijn voor het succes van het project. Door een stapsgewijze inkoopmethode en een sterk projectteam, kan een optimaal resultaat worden bereikt.