Hoe werkt Tendria?

Uw organisatie, uw behoeftes en uw inkoop zijn niet dezelfde als die van andere bedrijven. Tendria start daarom elk traject met een quick scan: een intake om vast te stellen wat uw huidige kosten en leveranciers zijn. Hiermee kunnen inkoop opportuniteiten in kaart gebracht worden per categorie. Benchmark eenvoudig uw uitgaven!

Met de uitkomst van deze scan bepalen wij gezamenlijk op welke bestaande volumecontracten u kunt aanhaken voor “quick wins”.

Daarnaast zijn er mogelijk categorieën die specifiek zijn voor uw bedrijf. Deze kunnen wij uitzetten in de markt en, mede door het potentieel van andere klanten op het platform, hier sterk verbeterde voorwaarden voor afsluiten.

Dit alles realiseren wij uiteraard met behoud van of met verbeterde dienstverlening van de leverancier, waar Tendria op toeziet. Contract- en leveranciersbeheertaken nemen wij op ons, om de prestaties van de leveranciers te monitoren.

Ten slotte koppelt Tendria haar klanten op verschillende manieren aan elkaar. Denk hierbij aan events over een bepaald onderwerp en periodieke bijeenkomsten van specialisten op een vakgebied.

Investeringen

Elke investering is uniek. Tendria zal eerst de technische eisen met de engineers van de klant doornemen. De belangrijkste (technische) uitgangspunten vaststellen en de prioriteiten van de klant afstemmen zodat er gericht kan worden gezocht naar leveranciers. In overleg met de klant zullen er gesprekken plaatsvinden met leveranciers en uiteindelijk een voorkeur worden voorgesteld.

Onderhandeling en contracteren hoort natuurlijk binnen de werkzaamheden alsmede het monitoren van de uitvoering en overdracht naar de klant.

Onderdelen van onze aanpak

Net als dat elke klant en elke organisatie uniek is, geldt dat ook voor elk inkooptraject. Over het het algemeen identificeren wij de volgende 4 onderdelen in onze werkwijze, maar de invulling en toepassing ervan kunnen dus verschillen.

Quick scan

Krijg inzicht in uw indirecte kostenposten en in uw leveranciers...

Ontdek verbeterprojecten

… en bepaal op welke categorieën u het meeste kunt besparen

Contracten

Haak aan op bestaande volumecontracten of sluit nieuwe af...

Sterk verbeterde contracten

… wat resulteert in betere voorwaarden en een lagere TCO

Beheer

Verzeker u ervan dat contracten goed worden nageleefd...

Strak management op contracten

… zodat implementatie en uitvoering ervan soepel verlopen

Events

Neem deel aan onze peer-to-peer netwerk en aan onze themasessies...

Delen van kennis & ervaring

… en leer van elkaar over verschillende thema’s en werkwijzen

Door van elkaar te leren kan elke deelnemer zijn eigen inkooporganisatie sneller verbeteren. Samen zijn wij wijzer!